The Revolving Door

…الأماكن كلّها

الأماكن: قدي هي بتعطينا  أو بتاخد منا؟ أماكن مألوفة منترددلها دايماً. نثرنا فيها أجزاء من كيميائيتنا. دايماً منروح عليها لدرجة منصير نفكر إنو… more »